„Letošní rok byl z pohledu silničářů rekordní".

19/11/2015 „Letošní rok byl z pohledu silničářů rekordní".

 Rok 2015 patřil z pohledu investic do silniční infrastruktury k rekordním, alespoň v podmínkách Pardubického kraje. Především díky podpoře z evropských zdrojů a také Státního fondu dopravní infrastruktury jsme do silnic II. a III. třídy investovali téměř 940 milionů korun. Unie se na tom podílela částkou 580 milionů, SFDI dalšími přibližně 283 miliony a z našeho rozpočtu jsme uvolnili dalších 40 milionů korun. Zrealizovali jsme několik desítek projektů, a to nejen rekonstrukcí samotných vozovek, ale také třeba mostů a dalších silničních staveb. V příštím roce chceme v tomto trendu pokračovat. Připravujeme se na plánovací období 2016 - 2020, kdy bychom rádi zrealizovali projekty za téměř dvě a půl miliardy korun. V Integrovaném regionálním operačním programu je na komunikace II. a III. třídy vyčleněno pětadvacet miliard, deset je už alokováno do první výzvy. Ta už byla vyhlášena letos a potrvá do března 2017. Prioritou pro nás bylo vytvoření tzv. prioritní sítě komunikací, na kterou můžeme finanční prostředky z tohoto programu využít. Důležité jsou pro nás například přivaděče k rychlostní silnici R35, ale také různé obchvaty měst a obcí. Samozřejmě mě těší, že do modernizace silnic se ve větším měřítku pustil také stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR. Nese to s sebou sice určité dopravní komplikace, ale silniční síť v naší zemi byla dlouhodobě ve špatném stavu a je dobře, že se konečně staví. Stejně tak mám radost i z projektů na železnici, kam v letošním roce putují rekordní peníze. Doufám, že tento trend udržíme i pro následující roky. Česká železnice má proti těm zahraničním stále co dohánět.

Jaromír Dušek, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu

PŘÁTELÉ, VÍTE, PROČ SE UCHÁZÍME O VAŠI PŘÍZEŇ?

- jsme Stranou Práv Občanů a proto jste právě VY naším přirozeným koaličním partnerem

- v našich očích jsme to právě my, OBČANÉ, kdo je zdrojem i nositelem moci v tomto státě

- žádná společnost ani politická strana, ale právě MY OBČANÉ, jsme JEDINÝMI majiteli své vlasti

- svá práva politikům pouze PROPŮJČUJEME

- proto nesmíme dovolit, aby se chovali jako MAJITELÉ této země. Věříme, že to cítíte stejně a nechcete se nechat degradovat na pouhého VOLIČE

- vaše práva musí být respektována bez ohledu na to, za kolik let nebo měsíců budou nějaké volby

- Strana Práv Občanů má právě tento cíl, podpořte nás v této snaze, zajímají nás nejen vaše názory, ale i kritika naší práce

Jsme Stranou Práv Občanů, a proto jste právě VY naším přirozeným koaličním partnerem.

 
Poslední novinky